Kvalitetsäkring

Böja-Bagar´n och FSSC 22000

Böja-Bagarn´s ambition har, ända sedan starten 1982, varit att tillhandahålla produkter med högsta kvalitét. Ordet kvalitét har ju som bekant många innebörder! För oss handlar det om att använda de bästa råvaror på marknaden, ge kunderna den bästa servicen samt att ha väldigt nära kontakt med alla våra samarbetspartners. Säkerheten i våra produkter har alltid varit hög, nu får vi denna säkerhet -på papper- också ! Certifikatet klart! Från och med Mars 2009 är vi certifierade enligt FSSC 22000:2010, vilket innebär giltigt certifikat i 3 år, med inplanerade delrevisioner minst årligen.

Vad är FSSC 22000?

FSSC 22000 Food version 3:2013 är en standard för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Standarden har utvecklats för företag som förädlar eller tillverkar animaliska eller känsliga vegetabiliska produkter, produkter med lång hållbarhet och livsmedelsingredienser som tillsatser, vitaminer och bio- kulturer.

FSSC 22000 livsmedel baserades från början på ISO 22000 och PAS 220, samt några extra krav publicerade av FSSC. PAS 220 utvecklades för att beskriva grundförutsättningar för livsmedelsproduktion. Den 16 mars 2012 drogs PAS 220 in och ersattes av ISO/TS 22002-1.

Vad är HACCP?

Från och med 1. januari 2006 är det lagkrav på att alla livsmedelföretag ska ha HACCP, som är en arbetsmetod för att förebygga, kontrollera och åtgärda alla möjliga fel och risker under produktion innan produkten når konsumenten. Alla steg i livsmedelshanteringen granskas i en riskanalys för att garantera en god livsmedelshygien. En identifiering av de kritiska stegen sker och åtgärder sätts in. HACCP är den engelska förkortningen av: Hazard Analysis Critical Control Point och handlar om produktsäkerhet och inte om produktkvalitet (Holmberg & Wallin, 2000).